Ah ja, vand og varme. Et helt kapitel for sig.

Når du har brug for at lukke for vandet

Varmerørene er ikke nye. Har man først haft lukket for vandet kan det derfor godt volde lidt problemer at få cirkulationen i gang igen. Håndværkere, der ikke har været bekendt med anlæggets små særheder, har i tidens løb ofte efterladt de beboere med kolde radiatorer. Så må der tilkaldes VVS-hjælp til at få gang i systemet igen og det er en træls, uheldig og bekostelig affære. Hvis man får foretaget VVS-arbejde som efterfølgende kræver, at der må tilkaldes assistance til fx at få varme i rørene igen, så havner regningen hos den ansvarlige ejer.

Hvis du har behov for at lukke for vandet (fx ved renovering af badeværelse, udskiftning af radiator osv) anbefales det derfor kraftigt at benytte Frederiksberg VVS, som kender anlægget godt. Du finder deres adresse på listen over håndværkere.

Vær i øvrigt rar at poste en notits, der varskoer de andre beboere om vandets forsvinden. Det er lidt træls først at opdage det når man står morgengrim og søvndrukken under bruseren.

Min radiator er kold, men rørene varme

Termostaten i radiatoren kan godt sidde fast, specielt efter sommerpausen. Symptomet er varme i rørene, men ingen varme i radiatoren. Her er et gør-det-selv tip til gængse termostater.

Afmonter drejegrebet (kræver måske en unbrakonøgle) og pres flere gange hårdt på den lille messingstift for at løsne den op, fx med siden af en svensknøgle eller andet fladt metal. Hvis det ikke hjælper må selve messingbøsningen skrues af, så den inderste stift kan bearbejdes direkte. Det hjælper at trykke på den med en lille skruetrækker, både lige på og lidt på skrå for at “massere” den. Læg gerne godt med kræfter i, men brug kun håndkraft, og tryk gentagne gange til den pludselig løsnes og varmen strømmer igennem.

Det kan godt dryppe lidt når messingbøsningen skrues af og på, men det holder op når den først er kommet af. Når den inderste stift endelig bliver løsnet kan der derimod godt sprøjte lidt varmt vand ud, så det er en god ide at bevæbne sig med en klud.

Jeg vil fjerne/opsætte en radiator

Det er ikke tilladt at nedtage radiatorer uden forudgående tilladelse fra Frederiksberg Forsyning.

Bemærk, at man altid betaler for den mængde tomgangs-varme der ville forbruges hvis radiatoren stod slukket. Det er altså ikke omkostningsfrit at fjerne en radiator. I et kollektivt forsyningsanlæg er der – ud over varmetabet fra stigstrengene – betydelige energitab i hele anlægget, hvilke tab fordeles på alle brugere af såvel varmt vand som varme. Foreningen er tvunget til at holde et forsyningsanlæg i gang, og dermed tilbyde varmeforsyning til alle. Denne grundandel skal alle bære en andel af, uanset omfanget af den varme der anvendes. I de fleste anlæg udgør det registrerede varmeforbrug i de enkelte lejligheder en overraskende lille del af det samlede forbrug.

Det kan ikke anbefales at fjerne alle radiatorer, da varmeforbruget i de omkringliggende lejligheder blive forøget og lejligheden ikke har godt af at være kold i længere tid, fx om dagen/natten eller ved bortrejse, hvilket kan give problemer med skimmelsvamp. Det er hændt at nogle ejere har fjernet alle radiatorer med henblik på at fyre i brændeovn alene, og har fortrudt inden længe – så overvej det nøje først.

Varmen eller det varme vand er væk! Hjælp!

Hvis varmen er væk så

  1. mærk om rørene også er kolde; er de varme så er problemet nok radiatoren/hanen
  2. kontakt underboen eller overboen og spørg, om de også oplever det samme
  3. kontakt den VVS-ansvarlige i bestyrelsen

Jeg har et VVS-problem

Er det et akut problem? Og er det foreningens rør, ikke dit eget? Så kontakt straks den VVS-ansvarlige i bestyrelsen!

Hvis problemet angår dine egne installationer så må du selv ud af starthullerne og kontakte en VVS’er. Gennem vor vicevært har vi en VVS-døgnaftale, som du kan kontakte hvis du pludselig står med et akut problem der skal løses nu. Se mere herom i aftalen med viceværten. Husk bare, at VVS-servicebesøg efter fyraften eller i weekender sjældent er billige og at du selv skal betale hvis det er dine egne installationer.

Hvis problemet angår de fælles installationer, men ikke er akut, så kontakt stadig bestyrelsen – men helst på et menneskeligt tidspunkt, selvom du måske først opdager det ved midnatstid. Er det fx et rør, der drypper langsomt, så kan det sikkert ordnes natten over ved at stille en spand under.

Mine vandrør er tærede

Hvis du opdager, at nogle rør eller faldstammer er tærede, så kontakt den VVS-ansvarlige i bestyrelsen. Rør og faldstammer har meget varieret levetid. Nogle kan fungere fint i 30 år mere mens andre snart trænger til udskiftning. Derfor tager vi dem efter behov, men det forudsætter at du giver besked om, at dit rør trænger til udskiftning. I nogle tilfælde vil kun rørstykket i den enkelte lejlighed blive udskiftet, men i andre tilfælde giver det mest mening at udskifte røret gennem alle etager – det varierer meget.

Installation af vaskemaskine i bagtrapperum

Mange har installeret vaskemaskine og tørretumbler i rummet på bagtrappen. Det kræver ingen særskilt tilladelse, men vand-rørføringen skal udføres så den ikke er generende. At indkapsle vandrøret i en kraftig kabelbakke er en god løsning. El-udtaget i bagtrapperummet kommer fra din egen lejlighed, men du vil ofte ønske at trække separat strøm til de hårde hvidevarer. Har du aftrækstørretumbler må den fugtige luft ikke føres ud på bagtrappen, men skal føres ud i det fri gennem vinduet.