Foreningens vicevært er Det Rene Trin.

Aftalen med viceværten er følgende:

Aftale om udførelse af ejendomsservice-opgaver

Vi tilbyder at udfører nedenstående opgaver på ejendommen Hostrupsvej 12-14.

  • Vask og fejning af 2 hovedtrapper 1 gang pr. uge.
  • Vask og fejning af 4 køkkentrapper 6 gange pr. år
  • Aftørring af vindueskarme og balustre og ovenpå dørkarmene på hovedtrapper 4 gange pr. år.
  • Fejning af ejendommens fortov og gård 1 gang om ugen.
  • bestilling af rengøring af affaldscontainer 1 gang pr. år.
  • Støvsugning af loft og kældergange 2 gange pr. år.
  • Løbende udskiftning af defekte led-pærer både på hoved- og bagtrapper og i kælderen og på loftet. Lyspærer leveres og afregnes til dagspris
  • Ad hoc opgaver vil blive udført til en pris af 370 kr. pr. time.der vil minimum blive faktureret 1 time pr. hændelse.
  • Snerydning og saltning efter politivedtægten, udføres til en pris af 370 kr. pr. time, der vil minimum blive faktureret 1 time pr. hændelse.

Alle midler og materialer betales af foreningen

Pris

For udførelsen af ovenstående opgaver erlægges en betaling på kr. 3.720,85 pr. måned.

Betalingen erlægges månedsvis bagud.

Betalingsbetingelse netto kontant. Ved for sen betaling beregnes rente P.T. 2 % pr. måned.

Opsigelse

Nærværende aftale kan af begge parter opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned i de tre første måneder. Herefter tre måneders opsigelse.

Kontaktoplysninger

Henrik Røder
Hostrupsvej 14, 2. tv
1950 Frederiksberg C
26 77 87 76

Misligholdelse

Grov misligholdelse vil kunne medføre øjeblikkelig ophør af aftalen.

I tilfælde af væsentlige ændringer af aftalens forudsætninger, eller væsentlige ændringer af arbejdsopgaverne, kan begge parter anmode om genforhandling af aftalen.