Udlejning må kun ske under hensyntagen til §16 i vedtægterne.

Baggrund

Baggrunden for §16 er ønsket om at bevare ejernes tilknytning til ejendommen. Ejerne i ejerforeningen er generelt prisværdigt engagerede og hensynsfulde overfor hinanden. Det oplever vi både på generalforsamlingen, på arbejdsdagen og i dagligdagen nede i gården. Det er værdsat af mange, at éns naboer selv er ejere, som har øje for ejendommens og fælleskabets velbefindende.

Krav om beboelse er delvist affødt af Lejelovens §84, stk. 1, litra a, som betyder at et lejemål reelt er uopsigeligt hvis ejeren ikke tidligere selv har beboet lejligheden. Hvis en lejlighed købes med udlejning for øje kan man endvidere risikere at tidsbegrænsningen anfægtes, da Lejeloven §80, stk. 3 kun anerkender tidsbegrænset udlejning der er “tilstrækkeligt begrundet i udlejerens forhold” såsom udstationering, rejse, sygdom mm. Udlejning alene for udlejningens skyld regnes typisk ikke for et sådan forhold og tidsbegrænsningen kan altså derfor begæres annulleret så lejer bliver uopsigelig.

Udlejning af kortere varighed

Udlejning af kortere varighed til fx turister (via fx Airbnb) er både lovligt og kræver ikke godkendelse af bestyrelsen. Det gælder både enkeltværelser og hele lejligheden. Retspleje er endnu ikke fastlagt, men boligminister Carsten Hansen udtaler 2013: “Så længe man holder sig til under 6-7 uger om året, må alle udleje deres egen bolig til turister”. Udlejer du mere end 7 uger om året, begynder du imidlertid at drive hoteldrift, og så træder der helt andre regler i kraft.

Se også:

“Udlej din bolig mens du er på ferie” (Bolius, juni 2014)

“Boligminister: Lej bare boligen ud i ferien” (DR, juni 2013)

Bopælspligt

Hvis du formelt fraflytter din lejlighed (skifter folkeregisteradresse eller framelder dig) i mere end 6 uger har du pligt til at udleje den. Det fremgår af Boligreguleringsloven, §48, stk. 2. Tager du på en længere ferie eller måske endda en årelang jordomsejling uden at framelde dig folkeregistret, må du gerne lade din bolig stå tom imens.

Se også: “Bopælspligt” (Bolius, april 2014)

Generelt

Regler og love om udlejning er komplekse. Sørg for at sikre dig god juridisk assistance når du vil udleje. Og sørg for at indhente bestyrelsens godkendelse, som foreskrevet i vedtægterne.