Kontaktinformation for ejerforeningen:

E/F Hostrupsvej 12-14
v/ Uffe Wind
Hostrupsvej 12, 4.tv
1950 Frederiksberg C

Web: www.hostrupsvej12-14.dk
Facebook: www.facebook.com/groups/hostrupsvej1214
Email til bestyrelsen: bestyrelsen@hostrupsvej12-14.dk
Email til alle beboere: beboere@hostrupsvej12-14.dk

Bestyrelsen

Hans Vestergaard  • 14 st.th • 42261690 • leneoghans@gmail.com
Jakob Krog (kasserer)  • 14 st.th • 30792312 • jakob.krog@me.com
Richard Flamsholt (næstformand)  • 12 4.th • 20911942 • richard@flamsholt.dk
Uffe Wind (formand) • 12 4.tv • 30792312 • uffewind@gmail.com

Ansvarsområder

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen hvis du har spørgsmål eller hvis du opdager noget på ejendommen der bør ordnes eller ændres. Hvert bestyrelsesmedlem har sit primære ansvarsområde. Ved et akut problem kan enhver naturligvis kontaktes. Du skal ikke selv bestille håndværkere til at foretage reparationer på ejendommen – lad bestyrelsen håndtere det.

Generelt, fx formalia, tilladelser, vicevært, affald, el, lys, låse mm – Uffe
VVS, fx vand og varme eller mangel herpå – Hans
IT, fx web, beboer-email, navneskilte – Richard