Næsten al vedligeholdelse af din lejlighed er dit eget ansvar, som udpenslet i §15 i vedtægterne.

En tommelfingerregel er, at alt inden i lejligheden er ejerens ejendom og ansvar, på nær det “lodrette” som vi alle deles om. Disse “fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer” har foreningen ansvaret for at sørge for vedligeholdelsen af. Det drejer sig fx om de fælles varmerør, strømføringer, gasledninger og faldstammer.

Altså,

  • de lodrette vandrør er fælles, men fra og med udtaget (“T-stykket”) er det dit, inklusiv radiatorer
  • el-forsyningsledningerne er fælles, men fra og med stigledningsklemmen til målerskabet er installationerne dine
  • den lodrette gasledning er fælles, men fra og med røret til gasmåleren er det dit
  • faldstammerne er fælles, men fra og med tilslutningen er rørene dine – inklusiv dem i gulvet hos underboen, fx wc-vandlåsen
  • signalledningerne (til dørtelefon, telefoni) er fælles, men stik og apparater er dine
  • skorstenene er fælles, men fra og med hullet er ansvaret dit
  • lejlighedens yderdøre, vinduer og loftsrum er foreningens ansvar

Gulv, loft, stuk, vægge, gulvbrædder, radiatorer, fyldningsdøre, stikkontakter, dørtelefon osv osv – alt dette og mere til er altså både din ejendom, dit ansvar og din udgift når det skal vedligeholdes.

Hvis du er i tvivl så spørg endelig bestyrelsen. Selvom man tror retningslinjerne er klare kan der alligevel godt være uforudsete grænsetilfælde.