Opbevaringsrum

Hver lejlighed har råderet over et opbevaringsrum på loftet. Se mere i afsnittet om din lejlighed.

Lys på loftet

Stikkontakterne på loftet er forbundet med lyset: strømmen slukker når lyset slukker. Hvis man fx i forbindelse med rengøring har behov for strøm i længere tid kan man slå timermekanismen fra. Mekanismen sidder i en grå kasse øverst på én af bagtrapperne. Husk at slå den tilbage på timer, når du er færdig.

Tørreloft

På loftet findes tørrerum til almen benyttelse. Husk tøjklemmer.

Gamle døre og skrammel

Loftet er ikke beregnet til at være dit forlængede pulterkammer, så hold venligst dine ejendele inde på dit eget opbevaringsrum. Dog er der accept af at gamle døre bliver stående oppe på loftet, fordi nogle måske kan få brug for dem. Der er frit slag for at tage de døre, der står på fællesarealerne på lofterne.

Adgang til taget

Hvis du ønsker adgang til taget, skal du kontakte bestyrelsens formand for at få udleveret en nøgle.