Husorden for E/F Hostrupsvej 12-14

Hvor mange mennesker skal bo sammen og være fælles om mange ting, er det nyttigt med retningslinier der sikrer den bedst mulige fælles trivsel.

Det er vigtigt, at alle er behjælpelige med, at husordenen overholdes.

1. Ejendommen og fællesarealer

 1. Der må ikke opbevares ejendele på fællesarealer uden bestyrelsens accept.
 2. Der må ikke stå cykler eller barnevogne på trappeopgangene.
 3. Der må intet forefindes på bagtrapperne, andet end din dørmåtte.
 4. Havelågen og alle yderdøre skal holdes lukkede og låste, hvis ikke under opsyn.
 5. Der må ikke ryges på indendørs fællesarealer.
 6. Fælles arbejdsdag holdes 2. lørdag i juni måned.

2. Brug af fælles faciliteter

 1. Brænde kan opbevares i brænderummene i kælderen. Der skal være afstand og luft om brændet for at undgå fugt, både under brændet og op mod væggen.
 2. Hobbyrummet må ikke benyttes til arbejde som pga larm eller lugt fordrer beskyttelse, såsom høreværn eller åndedrætsværn.
 3. Efterladte, afmonterede døre på loftet, mister man ejendomsretten til.
 4. Ejerforeningen forbeholder sig ret til at fjerne cykler og barnevogne, der har stået ubenyttede i over et år.

3. Du og din lejlighed

 1. Brug af støjende husholdningsmaskiner, opvaske- og vaskemaskiner bør kun finde sted mellem 6-22.
 2. Hamren og banken samt brug af boremaskiner og andre støjende håndværksmaskiner bør kun finde sted mellem 8-20 på hverdage og mellem 10-20 i weekend og helligdage.
 3. Hårde hvidevarer må gerne installeres i rummet på bagtrappen. Forsyningsledningerne skal udføres forsvarligt. Aftræk fra aftrækstørretumbler må ikke føres ud på bagtrappen.
 4. Hver lejlighed har råderet over et opbevaringsrum på loftet. Rummet skal ryddes ved fraflytning. Såfremt dette ikke sker kan foreningen rydde rummet på den fraflyttendes regning.
 5. Affald, som ikke fjernes med dagrenovation, skal beboeren fjerne for egen regning.

4. Renovering og håndværk

 1. Der må ikke henstilles byggematerialer eller affald på trapperne.
 2. Der må ikke arbejdes med åben dør mod for- eller bagtrappe.
 3. Trappen skal rengøres de dage, hvor arbejdet med renovering har forårsaget at trappen er blevet beskidt.
 4. Afbrydelse af forsyningslinjer, der berører øvrige beboere, skal varsles med rimelig frist.

5. Altaner

 1. Altankasser må opsættes både på indersiden og ydersiden af rækværket.
 2. El-udtag, vandhane, lamper og terrassevarmere må gerne opsættes.
 3. Markiser må gerne opsættes i samme farveskala som mur og afskærmning.
 4. Afskærmning må kun foretages med den harmoniserede lærredsafskærmning.
 5. Altanbund, rækværk og gelænder må ikke males, bores i eller på anden måde beskadiges.
 6. Vasketøj og opmagasinering skal holdes under gelænderhøjde.
 7. Sengetøj skal luftes indenfor rækværket, ikke over gelænderet.
 8. Tæppebankning og anden voldsomt støvende eller støjende aktivitet bør undgås.
 9. Grill er tilladt, såfremt det foregår uden væsentlige gener for de øvrige beboere. Gas-/el-grill anbefales.
 10. Vis hensyn til underboerne når du vander på altanen.
 11. Fugle må ikke fodres fra altanerne.

6. Husdyr

 1. Kæledyr er tilladt.
 2. kæledyr, som ved deres opførsel, lugt eller larm udgør en væsentlig gene for de øvrige beboere, kan blive begæret fjernet.

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling, d. 19 april 2022.