Hvornår var det nu vi fik malet bagfacaden? Udskiftet vinduer? Malet opgangen og udskiftet linoleum? Jamen, det kan da ikke allerede trænge til reparation her kun et par år senere – eller hvad?

Man glemmer hurtigt. For at hjælpe vores kollektive hukommelse på gled har vi derfor samlet en liste over vigtige hændelser i ejendommens historie

2021Udskiftning af vandforsyning under nr. 14
Indgået aftale med Protec vvs om eftersyn af varmeanlæg 4 gange om året.
2020Web, mail, DNS flyttet til simply.com
2019Hovedtrappen renoveret: malet væg og døre, nyt linoleum, messing-lister på trin
Fortrappen fortsætter nu ned i kælderen med udgang til gård.
Udvidelse af cykelkælder i nr. 14 via branddør til forhenværende tørrerum under nr. 12
Lys-sensorer overalt på trapper og i kælderen
2018Frasalg af tørreloft med ret til at anlægge en tagterrasse til 14, 4. tv.
2017Nye kælder-yderdøre mod Hostrupsvej
2016Nye elkabler til alle lejligheder
Udsugning monteret i kælderrum
Ny vicevært, Det Rene Trin
Renovering af flere faldstammer
Renset alle køkkenfaldstammer
Elektroniske forbrugsmålere på radiatorer
2015Gulvafløb i kælder renses
Barnevognsrum oprettes
LED sættes i lamper i opgange og gård
2014Bagfacaderenovering fra 2011 færdiggjort
Udskiftning af lås plus diktator på havelåge
Højbede
Haveslange med auto-oprul
Ny webside og facebook-gruppe
Vaskeriet nedlægges
2013Nye kupler til alle lamper på fortrappe
Ny sandkasse
Træer i gården beskåret
Hoveddørsnøgler udskiftet
Skift til vicevært Jørgen Friis
2012Blænding af lyskasser og trappeskakter på facade
Ventilationsriste i facadekælder og bagtrappetårne
2011Påbegyndt bagfacaderenovering
Skift til Codan Forsikring
Rottesikret dæksler i kælder ifm oversvømmelse
2010Ny vaskemaskine, Asko
Bagtrapper lakeret
Ny, større varmeveksler
2009Bred dør til cykelkælder
Udendørs vandhane og el-udtag
Postkasser ved hovedindgang
Udskiftning af el-tavler og hovedkabler
2008Solgt tørreloft til nr. 12, 4.tv.
2007Nyt tagbelægning, tagvinduer, tagrender
Malet facade og renoveret fordøre
Overgang til tryk-ekspansionsbeholdere
Opsat AMTech AquaMiljø afkalker
2006Hoveddørsnøgle udskiftet
Legehus og sandkasse
2005Altaner opsat
Vinduer på bagfacade udskiftet
Bagfacade og skråtag renoveret
Kælderrampe og fælles cykelrum i kælder
Ny havelåge
2004Installeret tørretumbler
2003Øverste del af bagfacade renoveret
Gårdtoilet nedlagt
Nye vedtægter
2002Nyt dørtelefonanlæg
2001Omlægning til fjernvarme
Hjemmeside, www.hostrupsvej12-14.dk
Oprettelse af hobbyrum
2000Nyt gulv i tørrerum i nr. 14 grundet vandskade
Nye fliser i indgangsparti i nr. 14 grundet rørskade
Skiftet forsikring fra Codan til Østifterne
1999Cykelstativer
Gitre i kældervinduer
Nederste del af bagfacade malet
1998Fortrappeopgang malet
1997Brandkamme renoveret
1995Ny vaskemaskine
1993Nye vinduer på forfacade
1991Træstakit opsat mod bagvejen
1989Stor gårdrenovering: fliser, dræn, nye afløb
1988Trappetårns-kældernedgang støbes i beton
1987Brandsikring af lejligheds-fordøre (plade for glas)
Ny kedel til fyret
1984Indførelse af dørtelefonanlæg
1978Nye vinduer og døre i gårdfacade
1972Indendørs olietank
Tinglysning af vedtægter
1970Omdannelse til ejerlejligheder
1961Istandsættelse af baderum, fx nyt gulv
1960Nyt oliefyr samt underjordisk olietank
1933Omlægning til centralvarme
Oprettelse af badeværelser
1902Ejendommen bliver opført