Opbevaringsrum

Hver lejlighed har råderet over et opbevaringsrum på loftet. Et skilt på hver dør viser hvem rummet tilhører. Hold helst vinduet lukket så det ikke regner ind. Hvis du savner lys kan du slutte en lampe med forlængerledning til når du er oppe i loftrummet, men lad helst ikke ledningen være sat i de fælles stikkontakter konstant. Se også afsnittet om loftet.

Bagtrapperum

Til hver lejlighed hører også et bagtrapperum. Strømmen hertil kommer fra din egen lejlighed. Mange har installeret vaskemaskine i bagtrapperummet – læs mere herom i afsnittet om VVS.

Udluftning fra bad

Dit badeværelse har sin helt egen udluftningskanal. Dens placering afhænger af hvor højt oppe du bor: i de 3 nederste etager befinder den sig mellem køkken og badeværelse mens den på de 2 øverste etager befinder sig mellem badeværelse og gang. Så selvom du bor på 3. sal og opdager 3 luftkanaler ude i din køkkenvæg, så lad være med at slutte emhætten til; for så lander duften af bøf nede i underboernes badeværelse – og omvendt:

Brandsikring

Din fordør har en fin glasrude, men på indersiden skal den være brandsikret. Den nuværende brandsikring må ikke fjernes, og hvis den mangler skal den retableres. Hvis den mangler, og der udbryder brand, risikerer man ikke blot at ilden breder sig hurtigere, men også at brandforsikringen ikke dækker!

Brændeovn

Hver lejlighed støder op til to skorstene, så alle har mulighed for at sætte en brændeovn op. Kik på tegningen over etageplanen for at se, hvor skorstenene er; de er der, hvor murene har en “fortykning”. Læs mere i afsnittet om brænderum og brændeovn.

TV og Internet

I hver lejlighed er installeret antennestik fra TDC YouSee. Der er ikke noget fælles TV-abonnement. Ligeledes er der ikke fælles Internet-forbindelse.